Domov

ZÁKAZ  NÁVŠTEV
V ZARIADENÍ
V  DSS a ZPS  SENICA
PLATÍ  OD 06.03.2020
DO  ODVOLANIA

JUDr. Rišková Zita
riaditeľka    

Naša vízia

„Byť uznávaným zariadením v regióne

a zlepšovať kvalitu života prijímateľov sociálnej služby“