Domov

ZÁKAZ NÁVŠTEV

Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie sú dočasne ZAKÁZANÉ VŠETKY NÁVŠTEVY, a to od 26.9.2020 až do odvolania. Zároveň platí zákaz prinášania vecí klientom do zariadenia.

JUDr. Zita Rišková, v.r.
Riaditeľka DSS a ZPS SENICA

KORONAVIRUS

Usmernenie k návštevám klientov DSS a ZPS SENICA v súvislosti s ochorením COVID-19 po 15.06.2020

Poučenie pre návštevy imobilných klientov
Úrad verejného zdravotníctva SR umožnilo realizovať návštevy klientov v zariadeniach sociálnych služieb za podmienok a intervaloch určených Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v Pláne uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID – 19. Uvoľňovanie sa bude realizovať v 4 fázach. Úplné otvorenie nášho zariadenia je zaradené vo 4. fáze.

PROSÍME O DODRŽANIE NASLEDOVNÝCH OPATRENÍ:

 • Žiadame návštevu klienta vopred nahlásiť telefonicky
  na č. tel. 034/6517957 z organizačných dôvodov.
  Návštevy imobilných klientov sú možné v izbe klienta za  dodržania hygienicko-epidemiologických požiadaviek, bez blízkehofyzického kontaktu s klientom a s použitím osobných ochranných pomôcok (rúško, dezinfekcia rúk, príp. rukavice)
 • Návšteva sa po príchode nahlási na vrátnici, kde bude návštevníkovi zmeraná teplota a poskytnutá dezinfekcia, návštevník sa zapíše do evidencie návštev, podpíše ČESTNÉ PREHLÁSENIE (cestovateľská anamnéza, karanténa, príznaky ochorenia a kontakt s rizikovou osobou) a Poučenie pre návštevy.
 • Návštevy imobilných klientov sú možné v izbe klienta bez účasti spolubývajúceho klienta, ak je to možné.
 • Maximálny počet osôb na návšteve jedného klienta je 2. Odporúča sa neumožniť osobám mladším ako 15 rokov navštíviť klienta vo vnútorných priestoroch zariadenia.
 • Konanie návštev imobilného klienta v jeho izbe je možné v čase od 09:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 s ukončením do 16:00 hod.
 • Odporúčaná dĺžka návštevy je do 30 min. V rovnakom čase je možná návšteva max. 2 klientov na jednom poschodí.
 • Návšteva musí dodržať všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia (rúško, dezinfekcia rúk) a pokyny zdravotného personálu.

JUDr. Zita Rišková, v.r.
Riaditeľka DSS a ZPS SENICA

Uvoľňovanie opatrení v súvislosti s ochorením
COVID-19  v DSS a ZPS SENICA
po 03.06.2020

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo Plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID – 19. Bude sa realizovať v 4 fázach. Úplné otvorenie nášho zariadenia je zaradené vo 4. fáze.

I. FÁZA – od 03.06.2020

 • Umožnenie návštev bez fyzického kontaktu u klientov vo vonkajších priestoroch zariadenia, mimo izieb klientov
 • Umožnenie klientom krátkodobé opustenie priestorov zariadenia počas dňa v sprievode zamestnanca zariadenia, s pohybom mimo uzatvorených priestorov s vysokou koncentráciou osôb
 • Umožnenie klientom absolvovať lekárske vyšetrenia a vybavovanie úradných záležitostí, ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť v sprievode zamestnanca zariadenia
 • Zrušenie povinnej karantény po ambulantnom vyšetrení u lekára
 • Povolenie externých služieb starostlivosti o telo (pedikér, kaderník, holič) v priestoroch zariadenia
 • Umožnenie vykonania revízií v zariadení, pri ktorých hrozí riziko z omeškania a nevykonávajú sa na izbách klientov

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA v I. fáze umožní uskutočnenie návštev klientov vo vonkajších priestoroch za  podmienok stanovených v internom predpise a v poučení pre návštevy. Návštevy je potrebné hlásiť vopred.

JUDr. Zita Rišková
Riaditeľka DSS a ZPS SENICA
———————————————————————————–

Usmernenie k návštevám klientov DSS a ZPS SENICA v súvislosti s ochorením COVID-19 po 03.06.2020

Poučenie pre návštevy
Úrad verejného zdravotníctva SR umožnilo realizovať návštevy klientov v zariadeniach sociálnych služieb za podmienok a intervaloch určených Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v Pláne uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID – 19. Uvoľňovanie sa bude realizovať v 4 fázach. Úplné otvorenie nášho zariadenia je zaradené vo 4. fáze.

I. FÁZA
NÁVŠTEVY KLIENTOV od 03.06.2020 v DSS a ZPS SENICA:

 • Odporúčame návštevu klienta vopred nahlásiť telefonicky . tel. 034/6517957.
  Návštevy klientov sú možné za dodržania hygienicko-epidemiologických požiadaviek: bez blízkehofyzického kontaktu s klientom a s použitím osobných ochranných pomôcok (rúško, dezinfekcia rúk, príp. rukavice)
 • Návšteva sa po príchode nahlási na vrátnici, kde bude návštevníkovi zmeraná teplota a poskytnutá dezinfekcia, návštevník sa zapíše do evidencie návštev, podpíše ČESTNÉ PREHLÁSENIE (cestovateľská anamnéza, karanténa, príznaky ochorenia a kontakt s rizikovou osobou) a Poučenie pre návštevy.
  Návštevy klientov sú možné za dodržania hygienicko-epidemiologických požiadaviek: bez blízkehofyzického kontaktu s klientom a s použitím osobných ochranných pomôcok (rúško, dezinfekcia rúk, príp. rukavice)
 • Návšteva sa po príchode nahlási na vrátnici, kde bude návštevníkovi zmeraná teplota a poskytnutá dezinfekcia, návštevník sa zapíše do evidencie návštev, podpíše ČESTNÉ PREHLÁSENIE (cestovateľská anamnéza, karanténa, príznaky ochorenia a kontakt s rizikovou osobou) a Poučenie pre návštevy.
  V rovnakom čase je možná návšteva 5 klientov, v prípade zlého počasia 3 klientov. Informáciu podá pracovník vrátnice.
 • Maximálny počet osôb na návšteve jedného klienta je 2. Odporúča sa neumožniť osobám mladším ako 15 rokov navštíviť klienta.
 • Odporúčaná dĺžka návštevy je do 60 min, dodržať odstup medzi jednotlivými návštevami minimálne 5 metrov.
 • Konanie návštev je možné v čase od 09:00 hod. s ukončením do 16:00 hod.

JUDr. Zita Rišková, v.r.

Riaditeľka DSS a ZPS SENICA

————————————————————————————————————————

Naša vízia

„Byť uznávaným zariadením v regióne

a zlepšovať kvalitu života prijímateľov sociálnej služby“