Uskutočnilo sa 2019

Mikuláš

I v tomto roku zavítal do nášho zariadenia Mikuláš s anjelom a čertom. Všetkým klientom zaželal pevné zdravie, božie požehnanie a obdaroval ich sladkým balíčkom.

Katarínska zábava

Dňa 21.11.2019 sa konala v našom zariadení už tradične “ Katarínska zábava“. Bola to jedna z posledných príležitostí na veselie pred začiatkom adventného obdobím. Klienti sa zabávali, tancovali. Do tanca nám opäť výborne hral pán Igor Hodáň zo Senice. Nechýbala ani bohatá tombola, ktorá potešila každého prítomného.

Stretnutie pri keramike – vzájomné obdarovanie

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA sa v rámci budovania partnerstiev zapojilo do spolupráce na realizácii projektu Občianskeho združenia pri DSS a ZPS SENICA s názvom „STRETNUTIE PRI KERAMIKE – VZÁJOMNÉ OBDAROVANIE“, podporeného dotáciou TTSK. Základnou myšlienkou pri vzniku projektu bolo zapojenie klientov Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov SENICA a detí do spoločnej tvorivej činnosti pri výrobe a maľovaní keramiky, s cieľom zvýšenia kvality života prijímateľov sociálnej služby a pri presadzovaní a podporovaní dôstojného spôsobu života prijímateľov sociálnej služby a ich zapájaní do kontaktu s verejnosťou.

Deti a klienti dostali možnosť spolupráce a spojenia rôznych generácií a doslova pri jednom stole mali možnosť si vyrobiť z hliny svoje vlastné výrobky. V priebehu septembra až novembra 2019 prichádzali deti Základnej školy, Komenského (Dvojka) Senica do DSS a ZPS SENICA tvoriť a glazovať svoje diela a za jedným stolom s klientmi DSS a ZPS SENICA sa potešiť s výsledkami svojej tvorby a navzájom sa obdarovať nielen darčekmi ale i úsmevom a dobrou náladou. Projektu sa zúčastnili žiaci od prvého až po ôsmy ročník a bol to naozaj výnimočný zážitok vidieť, ako vedia deti rozveseliť seniorov, ako si deti pestujú úctu k starším a ako sa seniorom rozžiarili oči pri stretnutí s deťmi. 13.11.2019 sa uskutočnilo záverečné tvorivé stretnutie detí, ich učiteliek a klientov, ktorého sa zúčastnili aj riaditeľka DSS a ZPS SENICA JUDr. Zita Rišková a riaditeľ Základnej školy, Komenského (Dvojka) v Senici PaedDr. Krzysztof Siwiec. Z diel detí a prijímateľov sociálnej služby bola pripravená výstavka v knižnici DSS a ZPS SENICA.

Všetci sa už tešia na pokračovanie tejto spolupráce.

Cesta za vierou … putovanie po stopách pátra Pia

Trnavský samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí zorganizoval už 5. ročník pútnického zájazdu, ktorý je určený pre zariadenia poskytujúce sociálne služby, ich prijímateľov a zamestnancov. V tomto roku, v dňoch 08.09. – 13.09. 2019 päť klientov a šesť zamestnancov nášho zariadenia navštívili mestá, kde sa páter Pio narodil, pôsobil a zomrel.

Naša cesta začala príchodom do letoviska Porto Recanati, po krátkom oddychu sme sa presunuli do významného pútnického miesta Loreta. V Bazilike P. Márie Loretskej sa nachádza dom Svätej rodiny, v ktorom žila Panna Mária s Ježiškom a sv. Jozefom v Nazarete. Na druhý deň sme odchádzali do mesta San Giovanni Rotondo, kde žil páter Pio od roku 1916 až do svojej smrti v roku 1968. Mali sme prehliadku areálu, hrob a múzeum Pátra Pia. Na štvrtý deň nášho putovania sme navštívili mestečko Pietrelcina – rodisko pátra Pia, kde sa narodil, bol pokrstený v kostole sv. Anny a kde rovnako pristúpil k prvému svätému prijímaniu a neskôr tu bol aj birmovaný. Poslednou zastávkou bolo mesto Assisi. Navštívili sme kostol Santa Maria degli Angeli, ktorý je považovaný za centrum Františkánskeho rádu. V ňom je kaplnka Porciunkula, kde sv. František zomrel. Ďalej sme sa presunuli do historického centra Assisi, navštívili sme baziliku sv. Františka, ktorá je vybudovaná nad hrobom svätca. Tu sa naša pútnicka cesta končila. Vo večerných hodinách sme sa vracali na Slovensko.

Pútnický zájazd bol opäť duchovným obohatením a povzbudením. Navštívili sme množstvo krásnych kostolov, ktoré dýchali históriou, spoznali sme krásy talianskej krajiny. A v každom jednom z nás rezonoval odkaz pátra Pia a Františka z Assisi.

Čítanie pre seniorov

Dňa 04. septembra sme v našom zariadení privítali metodičku Záhorskej knižnice Andreu Sadloňovú, ktorá v rámci projektu Záhorskej knižnice priniesť literatúru do zariadenia čítala humorné príbehy zo Záhoria od Štefana Moravčíka a jeho Zlatej knihy Záhoria. Atmosféra v knižnici zariadenia bola príjemná a uvoľnená. Čítania sa zúčastnila aj redaktorka RTVS Zdenka Cigánková, ktorá z neho pripravila krátku reportáž do rozhlasového vysielanie. V blízkej budúcnosti sa tešíme na ďalšie stretnutia pri knihe.

Klienti a zamestnanci na výlete v ZOO Brno

Dňa 07.08.2019 sme zorganizovali pre klientov a zamestnancov DSS a ZPS Senica celodenný výlet do ZOO Brna v Českej republike. Poprechádzali sme sa v krásnom prostredí ZOO, videli sme množstvo zvierat, známych i neznámych. Všetci boli z výletu nadšení a hlavne počasie nám prialo, bolo pekne, slnečno.

Benefity pre zamestnancov

V rámci programu udržania pracovnej sily a ponuky benefitov pre našich zamestnancov sme v dňoch 23.-25.7.2019 pripravili trojdňový poznávací zájazd do Českej republiky a Nemecka. Našou prvou zastávkou bolo mesto Kutná Hora, kde sme navštívili svetoznámu kostnicu a chrám sv. Barbory, ktoré sú zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO. V Karlových Varoch sme absolvovali prehliadku kúpeľného centra, spojenú s odborným výkladom našej erudovanej sprievodkyne. Zoznámili sme sa s históriou vzniku mesta, kúpeľnými prameňmi i so zaujímavosťami z minulosti i súčasnosti mesta. Samozrejme ochutnali sme karlovarské oblátky i liečivé pramene. Nasledujúce ráno sme sa vydali za poznaním a aj menšími nákupmi do Nemecka, do hlavného mesta Saska Drážďan. Trocha nás mrzelo, že v najnavštevovanejšej pamiatke Zwinger práve bola pre rekonštrukciu zatvorená galéria starých majstrov, ale aj tak sme mali čo obdivovať. Prekvapilo nás, ako boli po bombardovaní koncom druhej svetovej vojny historické budovy, kostoly, most cez rieku Labe, cesty a námestia v strede mesta obnovené. Po skončení prehliadky sme každý podľa svojich záujmov navštívili kostoly, galériu nových majstrov a obchodné centrá. Posledný deň zájazdu bol vyplnený prehliadkou kúpeľných miest Mariánske Lázne, Františkovy Lázne a prezreli sme si zámok Chyše, kde sme sa pred cestou domov občerstvili v zámockej reštaurácii. Veľkým zážitkom pre všetkých bola spievajúca fontána v meste Mariánske Lázne, ale každý si určite odnášal ďalšie príjemné spomienky na tri dni nabité zaujímavým programom.

Mikulov – jednodňový výlet

Dňa 18.07.2019 sme zorganizovali pre klientov a zamestnancov DSS a ZPS Senica celodenný výlet do mesta Mikulova v Českej republike. Poprechádzali sme sa po krásnom historickom námestí, navštívili sme Mikulovský zámok, z ktorého sme si vychutnali krásny pohľad na celé mesto. Na záver sme sa opäť vrátili na námestie a posedeli v príjemnej kaviarničke. Výlet doprevádzalo krásne slnečné počasie.

Kvetinový deň v Holíči

Dňa 12.06.2019 sme sa z našimi klientkami opäť radi zúčastnili už 13. ročníka podujatia „Kvetinový deň“. Organizátorom podujatia bol Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč. Strávili sme príjemné popoludnie pri aranžovaní kvetín.

Let´s dance

I v tomto roku dňa 6.6.2019 sme opäť zorganizovali už 9. ročník tanečného popoludnia Let´s dance. Celé podujatie sa konalo pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja. Naše pozvanie prijali viaceré zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK – DD a DSS Holíč, DSS Šoporňa – Štrkovec, DSS Šintava, DSS Rohov, DSS Moravský sv. Ján, ZSS Skalica, DSS Košúty, DD a DSS Sereď, DSS Borský sv. Jur a DSS Plavecké Podhradie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Vystúpenia boli opäť vynikajúce porotou ohodnotené najvyššou známkou 10. Nechýbala pestrosť, rôznorodosť. Pre všetkých boli tance opäť inšpiratívne

Za vynikajúce výkony si všetci účinkujúci z rúk pani riaditeľky JUDr. Zity Riškovej prevzali ocenenia – diplom, tortu a darček. Zároveň si každé zariadenie z rúk primátora mesta Senica a poslanca TTSK Ing.Mgr. Martina Džačovského prevzalo pohár ako spomienku na tento ročník súťaže. Bolo to prekvapenie od pána primátora a krásna bodka za podujatím.
Po vystúpeniach nasledovalo občerstvenie a tanečná zábava.

Na záver vyjadrujeme poďakovanie sponzorom podujatia, ktorí prispeli vecnými darčekmi pre účastníkov podujatia a k občerstveniu – Depend, Senické a skalické pekárne Senica, Pavol Hercog – ovocie a zelenina Senica, Svaman Myjava, Mabonex Piešťany, Globus Zvolen.

Štrkovecká barónka

Vystúpenie našich klientov na 16. ročníku prehliadky umeleckej tvorivosti organizovanej DSS Šoporňa – Štrkovec v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Galante so scénkou „Včera, dnes a zítra“. Podujatie sa konalo 20. marca 2019. Podujatie bolo ako vždy výborné a inšpirujúce.

Stavanie mája

Dňa 30.4.2019 sa v našom zariadení konalo tradičné slávnostné stavanie mája. I napriek tomu, že bolo upršané počasie máju sme postavili. Hranie heligonkárov a občerstvenie sa presunulo do jedálne zariadenia. Všetci sa zabavili, zaspievali ľudové piesne, strávili príjemné dopoludnie.

Školenie zamestnancov v Tatranskej Lomnici

Tento rok sme v  dňoch 21.5.-23.5.2019 v Tatranskej Lomnici opäť zorganizovali školenie pre svojich zamestnancov na tému Šikana  v sociálnych službách, agresívne chovanie a násilie v sociálnych službách. Prednášajúcim bol psychológ a supervízor Mgr. Matěj Černý. V rámci diskusie zaznievali jeho podnetné odpovede i na rôzne ďalšie témy – práca s prijímateľmi sociálnej služby trpiacimi depresiou, demenciou, práca kľúčových pracovníkov s klientami atď. Školenie bolo zúčastnenými hodnotené veľmi pozitívne. Zamestnanci mali zároveň možnosť zregenerovať svoje sily prechádzkami v krásnej tatranskej scenérii.

2019
Fašiangová zábava

I napriek tomu, že sme z dôvodu zvýšeného výskytu chrípky v zariadení boli nútení zrušiť plánovanú fašiangovú zábavu, sme radi, že sa nám ju podarilo zorganizovať, a to v posledný deň fašiangového obdobia dňa 05.03.2019. Zábava bola opäť spojená s karnevalovými maskami, z čoho sa naši klienti veľmi tešili. Masiek bolo opäť neúrekom. Klienti použili svoju fantáziu, zručnosť pri ručne vyrobených maskách. Všetci sa zabávali, kto mohol tancoval. Pochutnali si na tradičných fašiangových šiškách. A ako je už u nás tradíciou, bola i bohatá tombola. Tešíme sa opäť o rok.