Uskutočnilo sa 2019

Benefity pre zamestnancov

V rámci programu udržania pracovnej sily a ponuky benefitov pre našich zamestnancov sme v dňoch 23.-25.7.2019 pripravili trojdňový poznávací zájazd do Českej republiky a Nemecka. Našou prvou zastávkou bolo mesto Kutná Hora, kde sme navštívili svetoznámu kostnicu a chrám sv. Barbory, ktoré sú zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO. V Karlových Varoch sme absolvovali prehliadku kúpeľného centra, spojenú s odborným výkladom našej erudovanej sprievodkyne. Zoznámili sme sa s históriou vzniku mesta, kúpeľnými prameňmi i so zaujímavosťami z minulosti i súčasnosti mesta. Samozrejme ochutnali sme karlovarské oblátky i liečivé pramene. Nasledujúce ráno sme sa vydali za poznaním a aj menšími nákupmi do Nemecka, do hlavného mesta Saska Drážďan. Trocha nás mrzelo, že v najnavštevovanejšej pamiatke Zwinger práve bola pre rekonštrukciu zatvorená galéria starých majstrov, ale aj tak sme mali čo obdivovať. Prekvapilo nás, ako boli po bombardovaní koncom druhej svetovej vojny historické budovy, kostoly, most cez rieku Labe, cesty a námestia v strede mesta obnovené. Po skončení prehliadky sme každý podľa svojich záujmov navštívili kostoly, galériu nových majstrov a obchodné centrá. Posledný deň zájazdu bol vyplnený prehliadkou kúpeľných miest Mariánske Lázne, Františkovy Lázne a prezreli sme si zámok Chyše, kde sme sa pred cestou domov občerstvili v zámockej reštaurácii. Veľkým zážitkom pre všetkých bola spievajúca fontána v meste Mariánske Lázne, ale každý si určite odnášal ďalšie príjemné spomienky na tri dni nabité zaujímavým programom.

Mikulov – jednodňový výlet

Dňa 18.07.2019 sme zorganizovali pre klientov a zamestnancov DSS a ZPS Senica celodenný výlet do mesta Mikulova v Českej republike. Poprechádzali sme sa po krásnom historickom námestí, navštívili sme Mikulovský zámok, z ktorého sme si vychutnali krásny pohľad na celé mesto. Na záver sme sa opäť vrátili na námestie a posedeli v príjemnej kaviarničke. Výlet doprevádzalo krásne slnečné počasie.

Kvetinový deň v Holíči

Dňa 12.06.2019 sme sa z našimi klientkami opäť radi zúčastnili už 13. ročníka podujatia „Kvetinový deň“. Organizátorom podujatia bol Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč. Strávili sme príjemné popoludnie pri aranžovaní kvetín.

Let´s dance

I v tomto roku dňa 6.6.2019 sme opäť zorganizovali už 9. ročník tanečného popoludnia Let´s dance. Celé podujatie sa konalo pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja. Naše pozvanie prijali viaceré zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK – DD a DSS Holíč, DSS Šoporňa – Štrkovec, DSS Šintava, DSS Rohov, DSS Moravský sv. Ján, ZSS Skalica, DSS Košúty, DD a DSS Sereď, DSS Borský sv. Jur a DSS Plavecké Podhradie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Vystúpenia boli opäť vynikajúce porotou ohodnotené najvyššou známkou 10. Nechýbala pestrosť, rôznorodosť. Pre všetkých boli tance opäť inšpiratívne

Za vynikajúce výkony si všetci účinkujúci z rúk pani riaditeľky JUDr. Zity Riškovej prevzali ocenenia – diplom, tortu a darček. Zároveň si každé zariadenie z rúk primátora mesta Senica a poslanca TTSK Ing.Mgr. Martina Džačovského prevzalo pohár ako spomienku na tento ročník súťaže. Bolo to prekvapenie od pána primátora a krásna bodka za podujatím.
Po vystúpeniach nasledovalo občerstvenie a tanečná zábava.

Na záver vyjadrujeme poďakovanie sponzorom podujatia, ktorí prispeli vecnými darčekmi pre účastníkov podujatia a k občerstveniu – Depend, Senické a skalické pekárne Senica, Pavol Hercog – ovocie a zelenina Senica, Svaman Myjava, Mabonex Piešťany, Globus Zvolen.

Štrkovecká barónka

Vystúpenie našich klientov na 16. ročníku prehliadky umeleckej tvorivosti organizovanej DSS Šoporňa – Štrkovec v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Galante so scénkou „Včera, dnes a zítra“. Podujatie sa konalo 20. marca 2019. Podujatie bolo ako vždy výborné a inšpirujúce.

Stavanie mája

Dňa 30.4.2019 sa v našom zariadení konalo tradičné slávnostné stavanie mája. I napriek tomu, že bolo upršané počasie máju sme postavili. Hranie heligonkárov a občerstvenie sa presunulo do jedálne zariadenia. Všetci sa zabavili, zaspievali ľudové piesne, strávili príjemné dopoludnie.

Školenie zamestnancov v Tatranskej Lomnici

Tento rok sme v  dňoch 21.5.-23.5.2019 v Tatranskej Lomnici opäť zorganizovali školenie pre svojich zamestnancov na tému Šikana  v sociálnych službách, agresívne chovanie a násilie v sociálnych službách. Prednášajúcim bol psychológ a supervízor Mgr. Matěj Černý. V rámci diskusie zaznievali jeho podnetné odpovede i na rôzne ďalšie témy – práca s prijímateľmi sociálnej služby trpiacimi depresiou, demenciou, práca kľúčových pracovníkov s klientami atď. Školenie bolo zúčastnenými hodnotené veľmi pozitívne. Zamestnanci mali zároveň možnosť zregenerovať svoje sily prechádzkami v krásnej tatranskej scenérii.

2019
Fašiangová zábava

I napriek tomu, že sme z dôvodu zvýšeného výskytu chrípky v zariadení boli nútení zrušiť plánovanú fašiangovú zábavu, sme radi, že sa nám ju podarilo zorganizovať, a to v posledný deň fašiangového obdobia dňa 05.03.2019. Zábava bola opäť spojená s karnevalovými maskami, z čoho sa naši klienti veľmi tešili. Masiek bolo opäť neúrekom. Klienti použili svoju fantáziu, zručnosť pri ručne vyrobených maskách. Všetci sa zabávali, kto mohol tancoval. Pochutnali si na tradičných fašiangových šiškách. A ako je už u nás tradíciou, bola i bohatá tombola. Tešíme sa opäť o rok.