Aktuálne pripravujeme …

  • očkovanie klientov a zamestnancov
  • individuálne aktivity s klientmi
  • modlitby v kaplnke zariadenia
  • premietanie filmov v spolupráci s mestom Senica
  • knižnica zariadenia otvorená každý štvrtok o 13,oo hod.