Aktuálne pripravujeme …

  • posedenie pri heligónke – miestnosti aktivačnej pracovnej činnosti – priebežne
  • naďalej prebiehajú jednoduché cvičenia pre zdravý chrbát, každý utorok a štvrtok v knižnici zariadenia
  • knižnica zariadenia otvorená každý štvrtok o 13,oo hod.