Aktuálne pripravujeme …

  • aktivity v miestnostiach aktivačno – praovnej činnosti (v pracovné dni)
  • modlitby v kaplnke zariadenia
  • knižnica zariadenia otvorená každý štvrtok o 13,oo hod.