Aktuálne pripravujeme …

  • Spevácke vystúpenie manželov Osičkových – jedáleň zariadenia, začiatok o 10,00 hod. ( 11.03.2020) – zrušené,
  • Spoločné posedenia pri príležitosti marca mesiaca knihy – tri termíny v mesiaci marec (budú upresnené), knižnica zariadenia, dopoludnia ( posedenie pri knihe, čítanie, diskusie žiakov I. ZŠ so seniormi ) – zrušené
  • naďalej prebiehajú jednoduché cvičenia pre zdravý chrbát, každý utorok a štvrtok v knižnici zariadenia
  • knižnica zariadenia otvorená každý štvrtok o 13,oo hod.