Dotazník spokojnosti

  AKO PRVÉ ZAKRÚŽKUJTE, PROSÍME, AKÝ DRUH SOCIÁLNEJ SLUŽBY
  POSKYTUJEME VÁŠMU PRÍBUZNÉMU:

  1. Aký je Váš prvý dojem pri vstupe do nášho zariadenia ?

  iné

  2. Ste spokojná/spokojný s prístupom sociálneho pracovníka k Vám a k Vášmu rodinnému príslušníkovi?

  iné

  3. Ste spokojná/spokojný s prístupom zdravotníckeho personálu k Vám a k Vášmu rodinnému príslušníkovi?

  iné

  4. Ste spokojná/spokojný s izbou, v ktorej je ubytovaný Váš príbuzný?

  Prosíme, napíšte, čo by ste zmenili:

  5. Máte v zariadení dostatok súkromia pri návšteve Vášho príbuzného?

  iné

  6. Ste spokojná/spokojný s kvalitou kultúrnych akcií a aktivít ponúkaných Vášmu príbuznému v našom zariadení?

  iné

  7. Aké služby podľa Vás v zariadení chýbajú ?

  iné

  8. Splnili sa nástupom Vášho príbuzného do zariadenia Vaše očakávania od poskytovanej sociálnej služby?

  Ak nie, uveďte Vaše predstavy:

  9. Ako hodnotíte celkovú úroveň poskytovania starostlivosti Vášmu rodinnému príslušníkovi?
  Zakrúžkujte číslo na stupnici od 1 do 5 ( 1= výborne, 5= nedostatočne).

  Tu môžete uviesť Vaše poznámky:

  10. Doporučili by ste toto zariadenie svojim známym?

  iné:

  Ďakujeme Vám za Vašu ochotu a čas venovaný vyplneniu nášho dotazníka
  Vedenie DSS a ZPS Senica