Kontakty

  Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov SENICA
Štefánikova 1377/77, 905 01  Senica
IČO 34000992
DIČ 2021044806
tel.: 034/6517957
   
Kontaktný formular
ÚSEK RIADITEĽA      
riaditeľ ZSS JUDr. Zita Rišková 034/6514765 riskova_zita@zupa-tt.sk
ÚSEK EKONOMICKÝ      
ekonóm (účtovník) Máčalková Gabriela 034/6905033 macalkova_gabriela@zupa-tt.sk
mzdy-zast.riad. Janotková Viera 034/6514765 janotkova_viera@zupa-tt.sk
referent správy majetku Kumančíková Tatiana 034/6514765 kumancikova.tatiana@zupa-tt.sk
skladová účtovníčka a pokladníčka Čechová Alena 034/6905033 cechova_alena@zupa-tt.sk
ÚSEK ZDRAVOTNÝ      
hlavná sestra Bc. Barcajová Dana 034/6517956 barcajova.dana@zupa-tt.sk
zdravotná sestra Rýzková Tatiana 034/6517956 ryzkova.tatiana@zupa-tt.sk
zdravotná sestra Bartová Emília 034/6517956 bartova.emilia@zupa-tt.sk
       
       
ÚSEK SOCIÁLNY      
sociálna pracovníčka Mgr. Marônková Iveta 034/6905031 maronkova.iveta@zupa-tt.sk
sociálna pracovníčka Mgr. Jamrišková Lucia
034/6905031 jamriskova.lucia@zupa-tt.sk
sociálna pracovníčka Mgr. Šturdíková Veronika 034/6905031 sturdikova.veronika@zupa-tt.sk
sociálna pracovníčka Mgr. Valúšková Lenka 034/6514765 valuskova.lenka@zupa-tt.sk
manažér kvality Mgr. Horňáková Ľuboslava 034/6517957 hornakova.luboslava@zupa-tt.sk
asistent na úseku sociálnej agendy Janoková Anna 034/6905031 janokova.anna@zupa-tt.sk
ÚSEK STRAVOVACÍ      
diétna sestra Kotrčková Katarína 034/6517957 kl.22 kotrckova.katarina@zupa-tt.sk
skladová účtovníčka potravín Burdová Alena 034/6517957 kl. 22 burdova.alena@zupa-tt.sk