Podporili nás

Za materiálnu a finančnú pomoc zo srdca ďakujeme všetkým darcom a priateľom nášho zariadenia

LEKDIX, s.r.o.
Kimberly-Clark, s.r.o.
MUDr. Ondej Šimek
SANIMAT SK, s.r.o.
TEVA Czech Industries s.r.o.
Občianske združenie pri DSS a ZPS SENICA
Iveta Rusnáková
Anna Bírešová
Oľga Pániková
SANITRADE, s.r.o.
Mgr. Jana Robychová
Essity Slovakia, s.r.o.
Obecný úrad Kúty
AGENTON ALFA, s.r.o.
Sinet – Mgr. Jankovič
Malcovičová Mária
Ing. Macková Marcela, žiaci 2. ZŠ Senica
Jankových Vladimír
Ing. Jelačič Vladimír
Praženka Pavol
Graulíková Anna
Obecný úrad Prievaly
Obecný úrad Čáry
Obecný úrad Hlboké
Obecný úrad Podbranč
Obecný úrad Prietrž
Obecný úrad Koválov
Obecný úrad Lakšárska Nová Ves
Malovcová Jarmila
Krajčír Rudolf
Maderičová Oľga
Sýkorová Gabriela
Konečný Augustín
Galeková Daniela
Mgr. Černušková Marcela

Mgr. Sedláčková Lenka, zborová farárka ECAV Senica-Čáčov

Rímskokatolícky farský úrad Senica: Mons. Mgr. Karol Martinec, Mgr. Martin Mosný, Mgr. Martin Neumann

Cirkevný zbor ECAV Senica: Mgr. Juraj Šefčík