Spiritualita

Pre napĺňanie duchovných potrieb prijímateľov sociálnej služby slúži kaplnka, v ktorej sa pravidelne konajú bohoslužby. Okrem toho môžu prijímatelia sociálnej služby kaplnku navštevovať neobmedzene podľa svojich individuálnych potrieb a každý deň sa zúčastňovať aj spoločných modlitieb.

Do zariadenia pravidelne prichádzajú duchovní Rímsko-katolíckej cirkvi a Evanjelickej cirkvi a. v. slúžiť bohoslužby a vysluhovať sviatosti.

Kaplán Rímsko-katolíckej cirkvi prichádza rozdávať Eucharistiu jeden krát za týždeň, pričom imobilných klientov navštevuje priamo v izbe. Všetci klienti majú v prípade záujmu možnosť individuálneho rozhovoru s duchovným.

Konanie bohoslužieb:

Rímsko-katolícka svätá omša: každú sobotu o 18:00 hod.

Evanjelické služby Božie a. v.: každú 1. a 3. nedeľu v mesiaci o 14:00 hod.