Uskutočnilo sa 2020

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

V rámci celoslovenskej vianočnej iniciatívy „ Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ ľudia zo Senice a okolia prispievali darčekmi pre obyvateľov v zariadeniach sociálnych služieb. Krabičky prinášali na mestský úrad v Senici. Vianočné krabičky mesto Senica doručilo aj do nášho zariadenia. Dňa 22.12.2020 boli odovzdané do rúk všetkým našim klientom. Koordinátorke pre naše zariadenie pani Jurovatej Simone zo združenia Senica 2.0 a všetkým prispievateľom chceme vyjadriť úprimné poďakovanie za krásne vianočné obdarovanie a zaželať im krásne a požehnané vianočné sviatky.

Pozdrav od žiakov Spojenej školy zo Senice

Dňa 15.12.2020 nás navštívili žiaci Spojenej školy zo Senice s pani učiteľkou. Každoročne si pre nás pripravujú rôzne programy i vystúpenia, na ktoré sa naši klienti nesmierne tešia. V tomto roku z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie sme stretnutia realizovať nemohli. Preto nás v čase vianočnom navštívili, odovzdali nám vlastnoručne a s láskou vyrobené pozdravy, výrobky a voňavé medovníky. Drevení snehuliaci tvoria krásnu dekoráciu pri vstupe do zariadenia. Všetkým žiakom a pedagógom ďakujeme a želáme im krásne Vianoce a šťastný nový rok 2021 a dúfame, že sa čoskoro spoločne uvidíme pri vystúpení.

Mikuláš navštívil naše zariadenie

I tento rok na nás Mikuláš nezabudol a spolu so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom zavítali 4.12.2020 do nášho zariadenia. Klienti boli veľmi potešení a mali veľkú radosť zo sladkého mikulášskeho balíčka.

Senická samospráva si krásne uctila našich seniorov v DSS a ZPS Senica

Súčasné opatrenia a obmedzenia v súvislosti s koronakrízou sa asi najviac dotkli našich klientov v zariadení. Zákaz vychádzania, zákaz organizovania spoločenských podujatí, zákaz návštev, nemožnosť stretávať sa so svojimi príbuznými je pre nich veľmi ťažké. Vyjadrujeme preto veľkú vďaku senickej samospráve za zorganizovanie netradičného dňa úcty k starším. Pod oknami nášho zariadenia v nedeľu dňa 22.11.2020 zahrala a zaspievala folklórna skupina PRUCLEK. Klienti si na balkónoch zaspievali, dokonca i zatancovali. Zároveň mladí dobrovoľníci z organizácie Senica 2.0. odovzdali so rúk našej pani riaditeľky JUDr. Zity Riškovej ochranné pomôcky a germicídny žiarič pre našich klientov. Chceme v mene nášho zariadenia, našich klientov vysloviť jedno veľké ĎAKUJEME.

Druhá vlna pandémie COVID-19

DSS a ZPS SENICA vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii a v nadväznosti na lokálny nárast počtu osôb s ochorením COVID-19 v Slovenskej republike a okolitých krajinách po uvoľnení prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení z marca 2020 sa pripravilo na druhú vlnu pandémie tohto ochorenia. Zariadenie má vypracovaný Krízový plán ochrany zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19) v DSS a ZPS SENICA.

DSS a ZPS SENICA vydáva Smernicu Príprava na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19 o opatreniach na predchádzanie vzniku krízovej situácii a o opatreniach na riešenie krízovej situácie ako aj o povinnostiach jednotlivých osôb v súvislosti s týmito opatreniami.

Domov sociálnych služieb a zariadenie seniorov je určený ako subjekt hospodárskej mobilizácie.

Návšteva výstavy Maliari Slovácka 19. a 20. storočia

Začiatkom septembra sme so skupinkou klientov navštívili krásnu výstavu Maliari Slovácka 19. a 20. storočia. Výstava bola v priestoroch Záhorského múzea v Skalici. Bola venovaná 115. výročiu vzniku Spolkového domu v Skalici. Klienti mali krásny umelecký zážitok.

Výlety klientov DSS a ZPS SENICA do prírody v blízkom okolí

Po dlhšom období, kedy bolo naše zariadenie zatvorené z dôvodu zamedzenia šírenia choroby COVID – 19, nastali postupne uvoľňujúce opatrenia. S klientmi sme okrem aktivít v miestnostiach aktivačnej pracovnej činnosti trávili čas prechádzkami v okolí zariadenia, v blízkom parku. Počas letných mesiacov sme sa s klientmi v menších skupinkách a za dodržania hygienicko – epidemiologických opatrení zúčastnili niekoľkých výletov. Navštívili sme vlakom mesto Šaštín – Straže, rekreačnú oblasť Gazárku, Baťov kanál v Skalici i rekreačnú oblasť Kunov pri Senici. Všetky miesta sú obklopené krásnou prírodou. Poprechádzali sme sa, posedeli pri káve, zmrzline. Klienti boli nadšení, vychutnávali si prostredie a krásne slnečné počasie plnými dúškami.

DSS a ZPS SENICA v čase pandémie nového koronavírusu a ochorenia COVID-19:

 • bol zriadený Krízový štáb DSS a ZPS SENICA a vypracovaný Krízový plán ochrany pre zariadenie
 • od 6.3.2020 boli zakázané návštevy do odvolania a nariadené prísne dodržiavanie hygienických zásad
 • zrušené konanie plánovaných spoločenských podujatí a plánovaných školení
 • informovanie klientov a zamestnancov o situácii (interný rozhlas, tlačené materiály, individuálne rozhovory)
 • rozdanie informačných letákov klientom a zamestnancom o novom koronavíruse, ochorení COVID-19 a opatreniach, zverejnenie informácií na webe zariadenia
 • od 13.03.2020 bolo vydané odporúčanie klientom zdržiavať sa v priestoroch Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov SENICA.
 • od 14.04.2020 z dôvodu ochrany klientov a zamestnancov platil zákaz prinášania vecí klientom do zariadenia
 • členovia krízového štábu priebežne sledovali vyhlásenia a informácie na webových stránkach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vlády SR a ministerstva zdravotníctva ohľadom preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nákazy a ďalšie informácie od zriaďovateľa (TTSK) a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • zabezpečenie ochranných pomôcok pre zamestnancov a klientov (zakúpenie dezinfekčných gélov, zásobníkov na dezinfekčné prostriedky, zabezpečenie ochranných rúšok, ochranných štítov pre zdravotný personál)
 • zabezpečenie merania teploty zamestnancom pri vstupe na pracovisko
 • zabezpečenie a odovzdanie vitamínov pracovníkom zariadenia
 • pracovníci sociálneho úseku a úseku aktivačnej pracovnej činnosti zabezpečujú nákupy pre klientov
 • individuálna práca s klientami – nákupy, rozhovory, jednoduché aktivity na izbách
 • v spolupráci s mestom Senica, boli vytvorené karanténne miestnosti s kapacitou 6 lôžok s kúpeľňou, WC a základné vybavenie: práčka, varič, chladnička
 • testovanie zamestnancov organizované mestom Senica (výsledky všetkých testov boli negatívne)
 • poučenie zamestnancov o vývoji pandémie, preventívnych opatreniach a opatreniach pre prípad ochorenia
 • testovanie klientov rýchlotestami na COVID-19 (7.5.2020): všetky výsledky boli negatívne

Koncom mája a začiatkom júna začal Úrad verejného zdravotníctva SR postupne uvoľňovať prísne opatrenia aj v zariadeniach sociálnych služieb. DSS a ZPS SENICA vypracovalo nasledovné usmernenia, ktoré boli zverejnené na nástenkách v zariadení a na našej web stránke:

° Uvoľňovanie opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 v DSS a ZPS SENICA po 03.06.2020

° Usmernenie k návštevám klientov DSS a ZPS SENICA v súvislosti s ochorením COVID-19 po 03.06.2020 – Poučenie pre návštevy

° Usmernenie k návštevám klientov DSS a ZPS SENICA v súvislosti s ochorením COVID-19 po 15.06.2020 – Poučenie pre návštevy imobilných klientov

° Usmernenie k uvoľňovaniu opatrení v DSS a ZPS SENICA v súvislosti s ochorením COVID-19 po 03.06.2020 – Dočasné opustenie zariadenia klientami

° Usmernenie k uvoľňovaniu opatrení v DSS a ZPS SENICA v súvislosti s ochorením COVID-19 po 01.07.2020 – Dočasné opustenie zariadenia klientami – POUČENIE PRE KLIENTA

° 12.06.2020 bola vydaná Smernica k uvoľňovaniu opatrení v DSS a ZPS SENICA v súvislosti s ochorením COVID-19 v čase mimoriadnej situácie

Od 1.7.2020 bolo klientom znovu umožnené dočasné individuálne opustenie zariadenia, čo klienti využívajú na samostatné prechádzky, vybavovanie na úradoch, nákupy a návštevy svojich príbuzných pri dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení.

Boli obnovené krátke výlety klientov do prírody v sprievode pracovníkov úseku aktivačnej pracovnej činnosti (Kunov, Šaštín, Skalica – Baťov kanál)

Fašiangová zábava

V posledný deň fašiangového obdobia, deň pred popolcovou stredou, dňa 25.02.2020 sme tradične zorganizovali fašiangovú zábavu. Fašiangy sú spojené s fašiangovými maskami. Na zábave sme ich mohli vidieť neúrekom, od poľovníka, mexičana s mandolínou, maliara, predavačky kvetín, kovboja, zdravotnej sestry a mnohých ďalších. Klienti sa veselo zabávali. Ktorým zdravie dovolilo, tancovali na tanečnom parkete. Nechýbali ani tradičné fašiangové šišky. Všetci sa opäť potešili z výhier z bohatej tomboly. Tešíme sa opäť o rok.