Uskutočnilo sa 2021

Deň matiek

V druhú májovú nedeľu si každoročne pripomíname Deň matiek. V tomto roku sme sa potešili krásnym ručne vyrobeným pozdravom od detí základných a materských škôl prinesených z Centra voľného času zo Senice. Pozdravy s krásnymi veršami sme v piatok 07.05. odovzdali našim klientkám. Vyčarili úsmev na ich tvári. Všetkým vyjadrujeme veľké ĎAKUJEM.

Stavanie mája

Dňa 30.04. dopoludnia sme si pripomenuli tradíciu stavania mája. Za spevu ľudových piesní sme vyzdobili máju stužkami a postavili pri vchode zariadenia. Pre všetkých bolo pripravené občerstvenie v jedálni zariadenia.

Očkovanie klientov

V našom zariadení prebieha očkovanie klientov proti ochoreniu Covid – 19 výjazdovou očkovacou službou NsP Myjava.