Uskutočnilo sa 2023

Stavanie mája

Koncom mesiaca, dňa 27.04. sme opäť slávnostne postavili máj pred budovou nášho zariadenia. Zdobenie mája stužkami a jeho stavanie prebiehalo za spevu ľudových piesní a hry heligonkárov.  Následne sa všetci presunuli do jedálne zariadenia, kde pokračovalo posedenie pri heligónke a občerstvenie. Klienti si zaspievali ľudové piesne s heligonkármi, strávili príjemné dopoludnie.

Deň Zeme v Senici

Pekný slnečný Deň Zeme sme strávili s našimi klientmi dňa 21.4. v blízkom parku pre DAVOM. Prežili sme príjemné dopoludnie s bohatým programom.

Prednáška o starej Sotine

Dňa 11.04. navštívili naše zariadenie pán Ján Hromek a pán Ján Peter – členovia Klubu priateľov histórie Senica, ktorí našim klientom prostredníctvom dobových fotografií, pohľadníc a dokumentov prezentovali históriu starej Sotiny. Najskôr hovorili o histórii Sotiny, následne pokračovali ďalšími témami – hasiči, dychovka, folklór, kroje, cintorín …. Prednáška bola veľmi pútavá, potešila predovšetkým Seničanov, ktorí sú umiestnení v našom zariadení.

Veľkonočné pečenie

Dňa 06.04. sme spolu s klientmi piekli veľkonočných baránkov. V zariadení sa niesla vôňa vanilky. Po obede sme si posedeli pri káve a čaji a zaspomínali sme si na veľkonočné tradície.

Pracovná brigáda

Pravidelne s klientmi zariadenia realizujeme brigády, udržiavame čistotu a poriadok v našom okolí. I dňa 23.03. sme realizovali brigádu, úpravu skaliek, záhonov. Čistota okolia nášho zariadenia nám nie je ľahostajná, pravidelne sa o ňu staráme.

Marec mesiac knihy

Pri príležitosti mesiaca kníh sme dňa 13.03. navštívili Záhorskú knižnicu v Senici. Čitatelia si zapožičali nové knihy, poprezerali sme si knihy v rámci burzy kníh, ktorá prebiehala počas celého mesiaca.

Hudobné popoludnie s heligónkou

Príjemné hudobné popoludnie strávili naši klienti dňa 23.02. Pani Celleryová zaspievala a zahrala ľudové piesne v doprovode heligónky. A keďže piesne boli našim klientom známe, nebol nikto, kto by nespieval spolu s ňou.

Fašiangová zábava s karnevalovými maskami

Dňa 16.02. sa v našom zariadení ozývali zvuky hudby. Konala sa tradičná fašiangová zábava. Mnohí klienti i zamestnanci mali rôzne fašiangové masky. Všetci sa prijemne zabávali, tancovali a pochutnávali si na výborných fašiangových šiškách a chlebíčkoch.