Uskutočnilo sa 2023

Brigáda v okolí zariadenia

Slnečné počasie prvých septembrových dní sme využili na skrášlenie okolia nášho zariadenia. Dňa 06.09. sme zorganizovali brigádu, okopávali sme záhony, vytrhávali burinu, zametali chodníky. Máme výborný pocit z dobre vykonanej práce.

Letné aktivity

Letné mesiace sme s klientmi trávili prechádzkami v okolitom parku, posedením pred zariadením, hraním rôznych hier, rozhovormi na rôzne témy. Posedeli sme si na výbornej káve, zákusku, aj zmrzline. Užívali sme si slnečné počasie.

Festival priateľstva

Príjemné dopoludnie sme strávili dňa 18.8. na podujatí “ Festival priateľstva“ organizovanom DD a DSS Holíč. Klienti si vyskúšali rôzne atrakcie, športové aktivity. V rámci tvorivých dielní sme sa venovali kresleniu na kamene a výrobe náramkov. Cestou domov sme sa zastavili pri pravoslávnom chráme v Holíči zasvätenom apoštolom Cyrilovi a Metodovi.

Výlet na Bradlo

Pekný výlet sme si so skupinkou klientov zorganizovali dňa 03.08. na Bradlo, na Mohylu Milana Rastislava Štefánika. I keď bolo trochu zamračené, mali sme krásne výhľady na okolité pohoria. Nechýbala ani výborná káva a zmrzlina.

Výlet do Šaštína

Dňa 12.07. sme sa so skupinkou klientov vybrali do neďalekého mesta Šaštín – Stráže. Poprechádzali sme sa v rekreačnej oblasti Gazárka. Navštívili sme Baziliku Sedembolestnej Panny Márie. Pochutnali sme si na výbornej zmrzline.

Kvetinový deň v Holíči

Dňa 21.06. sme prijali pozvanie na už 15. ročník podujatia “ Kvetinový deň“, kde naše klientky aranžovali kyticu podľa predlohy. Opäť sme strávili krásne poobedie v príjemnej spoločnosti.

Let´s dance

Dňa 07.06. sa v našom zariadení konal už 10. ročník tanečného popoludnia Let´s dance. Podujatie sa konalo pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja pri príležitosti 30. výročia založenia nášho zariadenia. Na základe pozvanie sme v našom zariadení privítali zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK Trnava – klientov a riaditeľov DSS Borský Sv. Jur, DSS Bojková, ZSS Zelený dom Skalica, DSS Šoporňa – Štrkovec, DSS Šintava, DSS Moravský Sv. Ján, DD a DSS Sereď, DD a DSS Holíč. Naše pozvanie prijala podpredsedníčka TTSK Trnava Mgr. Veronika Buc, PhD., riaditeľka Odboru sociálnych vecí TTSK Ing. Blažena Flamíková, primátor mesta Senica Ing, Mgr. Martin Džačovský a vedúca oddelenia soc. vecí mesta Senica Ing. Renáta Hebnárová.

Úvodné a záverečné vystúpenie patrilo klientom nášho zariadenia. Začínali sme temperamentným tancom na pieseň „Mexické dievča“, na záver podujatia vystúpili klienti s humornou scénkou “ Učiteľka Lídlová“. Tanečné vystúpenia zariadení boli opäť rôznorodé, kreatívne, plné zápalu, odhodlania, úsmevu. Boli ocenené najvyššou známkou našej poroty – 10. Za svoje výkony si klienti odniesli diplom, tortu, darček a sošku tanečníkov Let´s dance, ktorú na podujatie venoval primátor mesta Senica. Po vyhodnotení nasledovalo občerstvenie a tanečná zábava.

Už teraz sa tešíme opäť o rok.

Váľanie mája

Ani sme sa nenazdali a už sme tu mali posledný májový deň. A práve v tento deň 31.05. dopoludnia sme opäť za spevu a hrania heligonkárov zvalili máj. Zaspievali sme si ľudové piesne za pekného slnečného počasia. V jedálni zariadenia ďalej pokračovalo posedenie pri heligónke a občerstvenie.

Výlet do mesta Trnava a na Kamenný mlyn

Pekný slnečný deň 30.05. sme strávili so skupinkou klientov na výlete v meste Trnava a blízkej rekreačnej oblasti Kamenný mlyn. Ráno sme cestovali autobusom. Následne sme sa presunuli do rekreačnej oblasti Kamenný mlyn. Prešli sme si náučný chodník. Strávili sme príjemné dopoludnie v krásnej prírode. V meste Trnava sme navštívili synagógu a posedeli na káve. Po obede sme sa vlakom vrátili domov do zariadenia.

Stavanie mája

Koncom mesiaca, dňa 27.04. sme opäť slávnostne postavili máj pred budovou nášho zariadenia. Zdobenie mája stužkami a jeho stavanie prebiehalo za spevu ľudových piesní a hry heligonkárov.  Následne sa všetci presunuli do jedálne zariadenia, kde pokračovalo posedenie pri heligónke a občerstvenie. Klienti si zaspievali ľudové piesne s heligonkármi, strávili príjemné dopoludnie.

Deň Zeme v Senici

Pekný slnečný Deň Zeme sme strávili s našimi klientmi dňa 21.4. v blízkom parku pre DAVOM. Prežili sme príjemné dopoludnie s bohatým programom.

Prednáška o starej Sotine

Dňa 11.04. navštívili naše zariadenie pán Ján Hromek a pán Ján Peter – členovia Klubu priateľov histórie Senica, ktorí našim klientom prostredníctvom dobových fotografií, pohľadníc a dokumentov prezentovali históriu starej Sotiny. Najskôr hovorili o histórii Sotiny, následne pokračovali ďalšími témami – hasiči, dychovka, folklór, kroje, cintorín …. Prednáška bola veľmi pútavá, potešila predovšetkým Seničanov, ktorí sú umiestnení v našom zariadení.

Veľkonočné pečenie

Dňa 06.04. sme spolu s klientmi piekli veľkonočných baránkov. V zariadení sa niesla vôňa vanilky. Po obede sme si posedeli pri káve a čaji a zaspomínali sme si na veľkonočné tradície.

Pracovná brigáda

Pravidelne s klientmi zariadenia realizujeme brigády, udržiavame čistotu a poriadok v našom okolí. I dňa 23.03. sme realizovali brigádu, úpravu skaliek, záhonov. Čistota okolia nášho zariadenia nám nie je ľahostajná, pravidelne sa o ňu staráme.

Marec mesiac knihy

Pri príležitosti mesiaca kníh sme dňa 13.03. navštívili Záhorskú knižnicu v Senici. Čitatelia si zapožičali nové knihy, poprezerali sme si knihy v rámci burzy kníh, ktorá prebiehala počas celého mesiaca.

Hudobné popoludnie s heligónkou

Príjemné hudobné popoludnie strávili naši klienti dňa 23.02. Pani Celleryová zaspievala a zahrala ľudové piesne v doprovode heligónky. A keďže piesne boli našim klientom známe, nebol nikto, kto by nespieval spolu s ňou.

Fašiangová zábava s karnevalovými maskami

Dňa 16.02. sa v našom zariadení ozývali zvuky hudby. Konala sa tradičná fašiangová zábava. Mnohí klienti i zamestnanci mali rôzne fašiangové masky. Všetci sa prijemne zabávali, tancovali a pochutnávali si na výborných fašiangových šiškách a chlebíčkoch.