Voľné pracovné miesta

Informácia

o voľných pracovných miestach v ZSS v pôsobnosti TTSK

(zákon č. 552/2003 Z. z. – § 6 ods. 1)

Názov zamestnávateľaDomov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica
Adresa zamestnávateľaŠtefánikova 1377/77, 90501 Senica
Funkcia Zdravotná sestra v počte 4
Kvalifikačné predpoklady (požadované vzdelanie) Úplné stredné vzdelanie /maturita/,    
Ďalšie požiadavky   Práca so staršími ľuďmi /Formovanie a prehlbovanie praktických návykov a zručností občanov v oblasti pracovných aktivít a pracovnej terapie v zariadení sociálnych služieb/
Zoznam požadovaných dokladov– Žiadosť o zamestnanie – Profesijný životopis – Doklady o dosiahnutom vzdelaní – Motivačný list
InéVítaná je prax
Termín nástupu
Kontakt – ďalšie informácieJUDr. Rišková  Zita, riaditeľka Tel.č.  034 6514765 e-mail   riskova_zita@zupa-tt.sk

Informácia

o voľných pracovných miestach v ZSS v pôsobnosti TTSK

(zákon č. 552/2003 Z. z. – § 6 ods. 1)

Názov zamestnávateľaDomov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica
Adresa zamestnávateľaŠtefánikova 1377/77, 90501 Senica
Funkcia Opatrovateľka  v počte 11
Kvalifikačné predpoklady (požadované vzdelanie) stredné odborné vzdelanie,  kurz pre opatrovateľky      
Ďalšie požiadavky   Práca so staršími ľuďmi /opatrovateľská služba v zariadení sociálnych služieb/
Zoznam požadovaných dokladov– Žiadosť o zamestnanie – Profesijný životopis – Doklady o dosiahnutom vzdelaní – Motivačný list
Iné Vítaná je prax
Termín nástupu 
Kontakt – ďalšie informácieJUDr. Rišková  Zita, riaditeľka Tel.č.  034 6514765 e-mail   riskova_zita@zupa-tt.sk