Zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť

Zdravotná starostlivosť je zabezpečená lekármi navštevujúcimi naše zariadenie na základe zmluvy medzi lekárom a prijímateľom sociálnej služby. Naše zariadenie pravidelne navštevujú – praktický lekár, psychiater, neurológ a kožný lekár. Rešpektujeme právo výberu vlastného lekára. Ďalšie odborné vyšetrenia prijímateľov sociálnej služby zabezpečujeme prevozom sanitkou s poskytnutím sprievodu a v spolupráci s rodinnými príslušníkmi prijímateľa sociálnej služby. Zamestnanci dbajú na dodržiavanie liečebných postupov, zabezpečujú predpisovanie a donášku liekov a zabezpečujú zdravotné pomôcky.

Ošetrovateľskú starostlivosť realizujeme formou ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci. Ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú zamestnanci zariadenia, ktorí spĺňajú podmienky na výkon zdravotníckeho povolania.