Uskutočnilo sa 2017

2017

Vianočný koncert cimbálovej muziky – Kamarádzi z Kútov

Katarínska zábava

Stretnutie priateľov šlágru

Výlet Milotice

Letś dance

Stavanie mája